* Veneilyturvallisuustoimikunta *

Petri Syväjärvi

Veneilyturvallisuustoimikunnan pääasiallinen tehtävä on veneiden katsastaminen sekä muut merenkulun turvallisuuteen liittyvät asiat. 

Katsastuksia suorittavat viisi seuran valtuuttamaa, katsastajakurssin käynyttä henkilöä, joilla on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n myöntämä katsastajalupa. Tarvittaessa katsastajat voivat auttaa myös seuran jäsenten erilaisten teknisten ongelmien selvittämisessä. Toimikuntaa täydennetään tarvittaessa kouluttamalla lisää katsastajia.

Veneilyturvallisuustoimikunnan puheenjohtajana ja seuran katsastusvastaavana toimii Petri Syväjärvi.

Jäsensivulta löydät katsastajiemme yhteystiedot